X
हाम्रो वेबसाइट हालै मात्र अBfवधिक गरिएको छ । केहि त्रुटि देखिए प्रतिक्रिया दिनुहोला ।

  • Constituent Assembly Building
  • Constituent Assembly

संविधानसभा कार्यतालिका

  • CA Event
  • 2071-09-14संविधानको सबै धारा, प्रस्तावना र नाम सहित सम्पूर्ण भाग सभाबाट पारित गरिने । २०७१ पुष सम्म
  • 2071-09-07संशोधन सहित विधेयकमाथि को दफावार छलफल सभामा गर्ने । २०७१ पुष सम्म