X
हाम्रो वेबसाइट हालै मात्र अBfवधिक गरिएको छ । केहि त्रुटि देखिए प्रतिक्रिया दिनुहोला ।

  • Constituent Assembly Building
  • Constituent Assembly

Notice Board

प्राविधिक कारणले गर्दा यो पृष्ठ उपलब्ध हुन सकेन। यसबाट पर्न गएको असुविधाको लागि क्षमा प्रार्थी छौं ।
संसद सचिवालय